Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Wniosek o przyznanie stypendium. Logowanie do bazy rekrutacyjnej

WprowadŸ swoje dane w celu zmiany hasła do bazy rekrutacyjnej

Twój nr IP: 35.172.195.82
Imię i Nazwisko Wnioskodawcy:
Adres e-mail Wnioskodawcy:
PotwierdŸ adres e-mail Wnioskodawcy:
Pesel Wnioskodawcy
(4 ostatnie cyfry):


Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
kontakt techniczny: baza@spes.org.pl