Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Wniosek o przyznanie stypendium. Rejestracja adresu e-mail Wnioskodawcy


Przyjmowanie wniosków o stypendia na rok 2019 zostało zakończone. O terminie przyjmowania wniosków na rok 2020 poinformujemy na naszej stronie www.spes.org.pl w dziale 'Oferta pomocy'.


Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
kontakt techniczny: baza@spes.org.pl