Stowarzyszenie SPES - mRekrutacja
logo praca.pl W procesie rekrutacji wspiera nas ogólnopolski portal Praca.pl należący do ścisłej czołówki portali dedykowanych rynkowi pracy. Z dużym zaangażowaniem wspiera pracodawców i kandydatów do zatrudnienia w ich poszukiwaniach.

Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z:

W celu rozpoczęcia procesu rekrutacji zarejestruj swój adres e-mail. Otrzymasz list z dalszymi wskazówkami i dostępem online do ankiety rekrutacyjnej.

E-mail:

Potwierdź e-mail:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES, ul. Kościuszki 46, 40-048 Katowice
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych(po wyrażeniu zgody) rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych(po wyrażeniu zgody) rekrutacji
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Użycie przycisku „Wyślij” oznacza akceptację dla określonych w tym miejscu warunków zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Copyright © 2019
Stowarzyszenie SPES. Wszelkie prawa zastrzeżone.